ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 
bullet
bullet

Πρακτικά Συνεδρίων της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

(για παλαιότερες εκδόσεις παρακαλούμε αποταθείτε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου)

14o Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Κυριακίδης Λ., Τσαγγαρίδου Ν., Ορφανός Σ., Σολωμού Α., Παπαλεοντίου Ε., Συμεού Λ., Φτιάκα Ε. (2016). ΄ Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα και Σύγχρονος Κόσμος: Ο Ρόλος και η Συνεισφορά της Εκπαιδευτικής Έρευνας΄ , Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 21-22 Οκτωβρίου 2016, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου

13ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Κυριακίδης, Λ. Τσαγγαρίδου, Ν., Συμεωνίδου, Σ., Μαύρου, Κ., Συμεού, Λ. Φτιάκα, Ε., & Ηλία, Ι. (2014). ‘Μπροστά στις Εκπαιδευτικές Προ(σ)κλήσεις: Από τη θέση και την αντίθεση στη σύνθεση’, Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 10-11 Οκτωβρίου 2014, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου

12ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Τσαγγαρίδου, Ν., Μαύρου, Κ., Συμεωνίδου, Σ.,Φτιάκα, Ε., Συμεού. Λ. & Ηλία, Ι. (2012). ‘Η Κρίση και ο ρόλος της Παιδαγωγικής: Θεσμοί, Αξίες, Κοινωνία’, Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 8-9 Ιουνίου 2012, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου

11ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Τσαγγαρίδου, Ν., Συμεωνίδου, Σ., Μαύρου, Κ., Φτιάκα, Ε., & Κυριακίδης, Λ. (2010). ‘Διαχείριση Εκπαιδευτικής Αλλαγής: Έρευνα, Πολιτική, Πράξη’, Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 4-5 Ιουνίου 2010, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

10ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Φτιάκα, Ε., Συμεωνίδου, Σ., & Σωκράτους, Μ. (2008). ‘Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα και Διδασκαλία’, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 6-7 Ιουνίου 2008, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

9ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Φτιάκα, Ε., Γαγάτσης, Α., Ηλία, Ι., & Μοδέστου, Μ. (2006). ‘Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο’, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 2-3 Ιουνίου, 2006, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

8ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Γαγάτσης, Α., Ευαγγελίδου, Α., Φτιάκα, Ε., Κυριακίδης, Λ., Τσαγγαρίδου, Ν., & Κουτσούλης, Μ. (2004). ‘Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική’, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Αποταθείτε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου)

7ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Γαγάτσης, Α., Κυριακίδης, Λ., Τσαγγαρίδου, Ν., Φτιάκα, Ε., & Κουτσούλης, Μ. (2002). ‘Η Εκπαιδευτική Έρευνα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης’ (τόμοι A & B), Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Αποταθείτε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου)

6ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Γεωργίου, Σ. Ν., Κυριακίδης, Λ., & Χρίστου, Κ. (2000). ‘Σύγχρονη Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής’, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Αποταθείτε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου)

    Οικοσελίδα | Ταυτότητα | Διοικητικό Συμβούλιο | Ανακοινώσεις | Εγγραφή Μέλους| Συνέδρια ΠΕΚ | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
    Copyright © 2010 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. All Rights Reserved. Hosted by logmedia