12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: ΘΕΣΜΟΙ, ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8-9 Ιουνίου 2012, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

παιδική ζωγραφιά

Ο πίνακας σχεδιάστηκε από την Αντριάνα Παπαντωνίου υπό την καθοδήγηση του Stefano Paci (Εργαστήριο Θεοτόκος)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Νίκη Τσαγγαρίδου, Κατερίνα Μαύρου, Σιμώνη Συμεωνίδου, Ελένη Φτιάκα, Λοΐζος Συμεού, Ιλιάδα Ηλία

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ISBN: 978-9963-9828-1-3