παιδαγωγική εταιρεία κύπρου
πανεπιστήμιο κύπρου

πρακτικά 11ου παγκύπριου συνεδρίου
 4-5 ιουνίου 2010

     

διαχείριση
εκπαιδευτικής
αλλαγής:

έρευνα
πολιτική
πράξη

 

περιεχόμενα

 

 

 

ISBN: 978-9963-9828-0-6

 

επιμέλεια

νίκη τσαγγαρίδου
σιμώνη συμεωνίδου
κατερίνα μαύρου
ελένη φτιάκα
λεωνίδας κυριακίδης