Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ)

10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

"ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Επιμέλεια
Ελένη Φτιάκα, Σιμώνη Συμεωνίδου και Μιχάλης Σωκράτους

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6-7 Ιουνίου 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία