ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εισαγωγή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

1.1. Aναπαραστάσεις στη Στατιστική της Στ΄ Δημοτικού.

    3

Αθανάσιος  Γαγάτσης, Αντρέας Κουσιάππας , Ελένη Κοιλιάρη

 

 

 

1.2. Aναπαραστάσεις και κατανόηση των εννοιών της Στατιστικής.

  17

Κωνσταντίνος Ξενοφώντος, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγαθάγγελος Ασλανίδης

 

 

 

1.3. H ικανότητα αντιληπτικής σύλληψης γεωμετρικών σχημάτων.

  25

Παναγιώτα Καλογήρου, Μαρία Κάττου, Γεώργιος Ολυμπίου, Χρίστος Βούργιας, Σωτηρούλα Χρυσοστόμου- Βούργια , Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.4. Διδακτικό συμβόλαιο και μάθηση των μαθηματικών.

  39

Αθανάσιος Γαγάτσης, Άρτεμις Λοΐζου, Μαρία Στυλιανού, Σταυρινή Τόφαρου

 

 

 

1.5. Η επίλυση των αριθμητικών και λεκτικών προβλημάτων αναλογίας.

  55

Μαρία Ηροδότου, Πολίνα Ιωάννου, Κατερίνα Κοντογιάννη, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.6. Το διδακτικό συμβόλαιο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και Α΄ τάξης δημοτικού.

  73

Χρύσω Γεωργίου, Ελένη Ζαννέττου, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.7. Οπτική αντίληψη, ψευδαίσθηση της αναλογίας και οι έννοιες της περιμέτρου και του εμβαδού.

  85

Αθανάσιος Γαγάτσης, Γεώργιος Γεωργίου, Γεώργιος Τούρβας, Ελευθερία Χαραλάμπους

 

 

 

1.8. Γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται στα κλάσματα;

  99

Αθανάσιος Γαγάτσης, Κύπρος Ιωάννου, Ανδρούλα Σιημητρά- Κωνσταντίνου,

 

 Όλγα Χριστοδουλίδου

 

 

 

1.9. Αναγνωσιμότητα των κειμένων και ο ρόλος των εικόνων.

 111

Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Στυλιανή Καταλάνου,  Μοδεστίνα Μοδέστου, Ορτάνζια Ιωάννου

 

 

 

1.10. Η αναλογία  (f(x) = ax) ως επιστημολογικό εμπόδιο;

 123

Μοδεστίνα Μοδέστου

 

 

 

1.11. Στάσεις και απόψεις των μαθητών και των γονιών για το μάθημα των μαθηματικών: Αρωγός ή τροχοπέδη;

 135

Χρίστος Βούργιας, Σωτηρούλα Χρυσοστόμου-Βούργια

 

 

 

1.12. Αναλογικός και μη αναλογικός συλλογισμός σε μαθητές με συμπτώματα δυσλεξίας.

 145

Κυριακή Φράγκου, Χαράλαμπος Καψάλης,  Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.13. Στατικές και δυναμικές αναπαραστάσεις: η περίπτωση των πιθανοτήτων.

 157

Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.14. Η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου ως παράγοντας πρόβλεψης της γεωμετρικής ικανότητας.

 169

Μάριος Πιττάλης, Νικόλας Μουσουλίδης, Κωνσταντίνος Χρίστου

 

 

 

1.15. Μαθηματικά και Μουσική: Η σχέση που συνδέει τις δύο επιστήμες και οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη μουσική αγωγή και τα μαθηματικά στα δημοτικά σχολεία.

 179

Αθήνος Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Παρισινός, Αλέξανδρος-Χρήστος Γαγάτσης

 

 

 

1.16. Η ικανότητα αναγνώρισης και κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων στις Γ΄- Δ΄ τάξεις του δημοτικού.

 191

Ελένη Μιχαήλ, Κλεοπάτρα Μουσκή, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.17. Επίπεδα κατανόησης μοτίβων σε πολλαπλές αναπαραστάσεις και εφαρμογή τους σε δραστηριότητες μοτίβων για εισαγωγή στην άλγεβρα.

 203

Λούκας Τσούκκας, Χρύσω Κύπρου, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.18. Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην κατανόηση των συνόλων και των λειτουργιών τους.

 219

Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα  Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.19. Η κατανόηση πιθανολογικών καταστάσεων από μαθητές ηλικίας 11-12 ετών.

 233

Μαρία Αναστασίου, Ζωή Καουρή, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.20. Διαισθητικές αντιλήψεις μαθητών δημοτικού για την έννοια της πιθανότητας.

 247

Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης

 

 

 

1.21. Η ικανότητα μοντελοποίησης στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος.

 259

Νίκος Μουσουλίδης, Μαρία Κάττου, Μάριος Πιττάλης, Κωνσταντίνος Χρίστου

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗ  ΣΤΙΣ  ΦΥΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

 

2.1. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην εκπαιδευτική έρευνα με έμφαση    στην έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών.

 271

Παναγιώτης Κόκκοτας

 

 

 

2.2. Το φαινόμενο της συμβολής κυμάτων μέσα από την προσέγγιση της πληροφορικά υποστηριζόμενης συνεργατικής διερώτησης.

 285

Ι. Καρμιώτης, Κ. Π. Κωνσταντίνου, Ζ. Ζαχαρία

 

 

 

2.3. Επιστημολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί όταν αναπτύσσουν μοντέλα για τις φάσεις της σελήνης.

 299

Χριστιάνα Θ. Νικολάου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

 

 

 

2.4. Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της κύπρου αναφορικά με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως μέσου διδασκαλίας.

 311

Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

 

 

 

2.5. Μελέτη της ενίσχυσης της αιτιακής σκέψης μαθητών δημοτικού σχολείου μέσα από τη διδασκαλία θεμάτων φυσικών επιστημών.

 327

Έλενα Χριστοφόρου,  Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

 

 

 

2.6. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης από 11χρονους μαθητές μέσα από τη σχολική δραστηριότητα «Πανηγύρι Επιστήμης».

 339

Ευαγγελία Κυριαζή, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

 

 

 

2.7. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας ειδικά σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης και εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα από μαθητές Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.

 351

Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

 

 

 

2.8. Διερεύνηση των δυνατοτήτων μεταφοράς γνώσης των μαθητών Β’ Λυκείου από το γνωστό θεματικό πλαίσιο της δυναμικής και των δυναμικών πεδίων στο άγνωστο πλαίσιο της διαστημικής φυσικής.

 363

Μυρτώ Πουαγκαρέ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

 

 

 

   

 

2.9. Μια μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικού υλικού για καλλιέργεια επιστημολογικής επάρκειας σε παιδιά ηλικίας 11-14 χρόνων στο συγκείμενο του κύκλου του νερού με τη χρήση ιστοεξερευνήσεων.

 377

Νίκη Καλυφόμματου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κορφιάτης

 

 

 

2.10. Το πανηγύρι τεχνολογίας ως μέσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λύσης προβλήματος από φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος.

389

Αλέξανδρος Χ. Μέττας, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

 

 

 

2.11. Η εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου:  Η άποψη των βιολόγων εκπαιδευτικών.

 401

Ανδρέας Χατζηχαμπής

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

3.1. Η επίδραση του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας στις επιδόσεις των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Κύπρου.

 413

Ανδρέας Κυθραιώτης,  Πέτρος Πασιαρδής

 

 

 

3.2. Διερευνώντας ένα δυναμικό μοντέλο σχέσεων ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, το σχολικό κλίμα και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Μια εμπειρική έρευνα στη μέση εκπαίδευση.

 423

Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου - Μένον

 

 

 

3.3. Η αξιοποίηση διεθνών συγκριτικών ερευνών για την ανάπτυξη μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας: Η έρευνα PISA.
Δημήτρης Δημητρίου, Λεωνίδας Κυριακίδης 

 437

 

 

3.4. Μετα-ανάλυση ερευνών που αφορούν παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας: Προς ένα δυναμικό μοντέλο αποτελεσματικότητας.

 455

  Π. Αντωνίου, Δ. Δημητρίου, Λ. Κυριακίδης

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

4.1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διασπορά: Υλοποίηση περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ).

 475

Παναγιώτης Αναστασιάδης

 

 

 

4.2. Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη δημοτική εκπαίδευση και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή και χρήση τους στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.

 483

Κυριάκος Χαραλάμπους, Κάκια Κυριάκου

 

 

 

4.3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών με τη χρήση συμβατικών μέσων στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης.

495

Δήμητρα Λοβαρή, Κυριάκος Χαραλάμπους

 

 

 

4.4. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών – πεποιθήσεις, προσδοκίες και γνώσεις φοιτητών δασκάλων.

507

Ροδοθέα Χατζηλουκά, Ζαχαρίας Ζαχαρία, Έλενα Κύζα

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 

5.1. Η δημιουργία ενός μεθοδολογικού υπόβαθρου για τη μελέτη της επιτυχημένης ηγεσίας στην Κύπρο: Η προσέγγιση των ‘πολλαπλών απόψεων’.

519

Κάκια Αγγελίδου

 

 

 

5.2. Το μελλοντικό κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020: Προς ένα μοντέλο στρατηγικής πρόβλεψης και σχεδιασμού στην εκπαίδευση.

527

Μάριος Στυλιανίδης, Πέτρος Πασιαρδής

 

 

 

5.3. Το άγχος των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αποτελέσματα τεσσάρων περιπτωσιακών μελετών.

541

Ανδρέας Τσιάκκιρος, Πέτρος Πασιαρδής

 

 

 

5.4. Μελέτη της σχέσης της προσωπικότητας και του στυλ ηγεσίας των διευθυντών δημοτικής, σε σχέση με τη διαχείριση της αλλαγής.

553

Έλενα Χριστοφίδου, Πέτρος Πασιαρδής

 

 

 

5.5. Πεποιθήσεις επάρκειας διευθυντών σε σχέση με τη φθορά που νιώθουν και την εμπιστοσύνη προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

567

Νεόφυτος Νεοφυτίδης, Ειρήνη Ιακωβίδου, Μαρίνα Παναγή, Πέτρος Πασιαρδής

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

 

 

 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

 

 

 

6.1. Δέκα μύθοι για την επικοινωνιακή προσέγγιση

 581

                           ή

 

«Κύριε, ελληνικά πότε εν να κάμουμε;»

 

Σταυρούλα Τσιπλάκου, Ξένια Χατζηιωάννου, Κώστας Κωνσταντίνου

 

 

 

6.2. Μεταμοντέρνα παραμύθια: Τρόποι πραγμάτωσης της νεοτερικότητάς τους και ο αντίκτυπός τους στους νεαρούς αναγνώστες/ριες.

 591

Λουίζα Μαλλούρη

 

 

 

6.3. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή.

 603

Δέσπω Σεργίου

 

 

 

6.4. Είναι οι φωνοτακτικές διατάξεις συλλαβικά οριοθετημένες; Η περίπτωση της Ελληνοκυπριακής διαλέκτου.

 613

Ευάνθη Παπανικόλα

 

 

 

6.5. Αναγνωστικός αλφαβητισμός: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου σε συνεχόμενα και μη συνεχόμενα κείμενα που περιλαμβάνονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας.

 627

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

6.6. Αναγνωστικές δεξιότητες και υποκίνηση: Μια μελέτη περίπτωσης.

 633

Γεωργία Κουάλη, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

6.7. Επίσημη γλώσσα, διάλεκτος και κοινωνικός αποκλεισμός.

 645

Θεοδώρα Σεργίδου

 

 

 

6.8. Το επίπεδο αλφαβητισμού των παιδιών της Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου της Κύπρου σε σχέση με την αυτοαντίληψή τους.

 657

Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωμίτη, Συλβάνα Σάββα, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

6.9. Η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τη χρήση της Κυπριακής διαλέκτου στην εκπαίδευση.

 669

Παύλος Παύλου

 

 

 

6.10. Χαμηλή σχολική επίδοση και προβλήματα μάθησης: Συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε γηγενείς μαθητές και αντίστοιχους μαθητές γλωσσικών μειονοτήτων που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

 679

Αριστούλα Αλεξάνδρου

 

 

 

6.11. Greek Cypriot children’s language attitudes in a bidialectal setting: The case of primary education in Cyprus.

 691

Evgenia Kounnapi

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

7.1. Εκπαιδευτική έρευνα και ειδική αγωγή: Προοπτικές για την εμπλοκή γονέων και ειδικών διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.

 705

Ειρήνη Κασίνη

 

 

 

7.2. Ο ρόλος των συνοδών των αναπήρων μαθητών/τριών στο πλαίσιο του θεσμού της ένταξης.

 713

Ελένη Φτιάκα, Νικολέτα Παλμύρη

 

 

 

7.3. Τα σχολικά βιβλία δημοτικού της Κύπρου και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 725

Αντρέας Κουσιάππας

 

 

 

7.4. Υποστηρικτική τεχνολογία και Braille: Μια πιλοτική έρευνα με τυφλούς μαθητές και φοιτητές.

 743

Βασίλειος Αργυρόπουλος, Χριστίνα Ηλιάδου

 

 

 

7.5. Ένταξη: Μια εκπαιδευτική προοπτική για το σημερινό σχολείο.

 755

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη

 

 

 

7.6. Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των παιδαγωγικών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 769

Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, Η. Σπανδάγου

 

 

 

7.7. Ενιαία εκπαίδευση και αναπηρικές σπουδές: Προοπτικές θεωρητικής και ερευνητικής αλληλεπίδρασης.

 783

Σιμώνη Συμεωνίδου

 

 

 

7.8. Οι εκπαιδευτικές δαπάνες υπό το πρίσμα της σχολικής αποτελεσματικότητας: Η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας της πολιτικής της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχόλεια.

795

Άντρος Σοφοκλέους, Λεωνίδας Κυριακίδης, Ελένη Φτιάκα

 

 

 

7.9. Η ενιαία εκπαίδευση και η ανάπτυξη της ταυτότητας των κωφών παιδιών.

 811

Κίκα Χατζηκακού, Μάγδα Νικολοραΐζη

 

 

 

7.10. Η πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα.

 823

Μάγδα Νικολαραΐζη, Παπανικολάου Φωτεινή, Μπαρμπαργύρη Κυριακή

 

 

 

7.11. Στάσεις προϋπηρεσιακών δασκάλων προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες πριν και μετά την από κοινού συμμετοχή τους σε παρεμβατικό πρόγραμμα χορού.

 835

Έλενα Ζαρούνα, Ελένη Φτιάκα

 

 

 

7.12. Η Θεοτόκος συναντά το σχολείο.

 849

Άννη Ερωτοκρίτου, Stefano Paci, Γεωργία Χαραλάμπους

 

 

 

7.13. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής: Στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση του θεσμού του ενιαίου σχολείου ή άμεση απειλή για το «παραδοσιακό – θετικιστικό» μοντέλο έρευνας;

 855

Γιώργος Κωνσταντινίδης

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

8.1. Η «καθαρότητα» πολιτισμικών ταυτοτήτων: Μύθος ή πραγματικότητα. Πώς νέες     αφηγηματικές τεχνικές της λογοτεχνίας προσδιορίζουν υβριδικά στοιχεία στην κατασκευή ταυτοτήτων.

 867

Άντρη Ττοφή

 

 

 

8.2. Η αυτοεκτίμηση Κυπρίων και μεταναστών μαθητών σε ένα πολυπολιτισμικό γυμνάσιο. Σκέψεις για την έννοια του ρόλου του καθηγητή συμβουλευτικής.

 872

Αντωνία Σπυροπούλου

 

 

 

8.3. Διαπολιτισμική έρευνα ανάμεσα σε Αγγλία και Κύπρο βασισμένη στις αντιλήψεις των δασκάλων σε σχέση με τη φύση και συχνότητα της δύσκολης συμπεριφοράς και τη γνώση των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης.

 893

Έλενα Κκέλη,

 

 

 

8.4. Αναπαριστώντας εθνικές εξωομάδες: Οι άλλοι μέσα από τα μάτια δεκάχρονων ελληνοκύπριων παιδιών.

 905

Σταυρούλα Φιλίππου

 

 

 

8.5. Στερεότυπα στην τάξη.

 921

Στέλιος Ν. Γεωργίου,  Άννα Τούρβα,

 

 

 

8.6. Η διδασκαλία της «Ιστορίας» μέσα από το φακό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην ειρηνική συμβίωση των δύο κοινοτήτων.

 935

Άντρη Κωνσταντίνου

 

 

 

8.7. Η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλματος: Ερμηνείες και προεκτάσεις.

 945

Νικολέτα Παλμύρη

 

 

 

8.8. Φεμινισμός: Ένα καινούριο είδος κριτικής σκέψης;

 957

Δήμητρα Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

 

 

9.1. Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου και η σχέση της με την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο.

 969

Νίκη Καρουλλά, Νίκη Τσαγγαρίδου

 

 

 

9.2. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για το μάθημα της Μουσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία.

 979

Αθήνος Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Παρισινός, Αλέξανδρος-Χρήστος Γαγάτσης

 

 

 

9.3. Η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη μέση εκπαίδευση.

 991

Χρίστος Τσουρής, Ειρήνη Ευθυμίου

 

 

 

9.4. Διδάσκοντας Μουσική μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου: Η οπτική των διδασκόντων.

 995

Νατάσα Οικονομίδου- Σταύρου

 

 

 

9.5. Παράγοντες που συσχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών του δημοτικού.

1009

Κωνσταντίνος Λουκαϊδης,

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ

 

 

 

10.1. Συναισθηματική νοημοσύνη: Επιστημολογικές αμφισβητήσεις και περιορισμοί.

1021

Λεύκιος Νεοφύτου, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

10.2. Ποιοτική ανάλυση παρατήρησης με βίντεο με το λογισμικό                     TRANSANA 2.

1033

Κατερίνα Μαύρου

 

 

 

10.3. Οι απόψεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

1045

Ανδρέας Θεοδωρίδης, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

10.4. Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα: Το παράδειγμα μιας έρευνας για τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας.

1055

Λοΐζος Συμεού

 

 

 

10.5. Επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1065

Κ. Μ. Κόκκινος, Α. Δαβάζογλου

 

 

 

10.6. Εκπαιδευτική έρευνα με συμμετοχή μαθητών: Εισηγήσεις για ουσιαστικότερη εμπλοκή.

1075

Κυριακή Μέσσιου

 

 

 

10.7. Επαναπροσδιορισμός του αναλυτικού προγράμματος στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της κοινωνικής συνοχής.

1083

Σταυρούλα Βαλιαντή, Μαίρη Κουτσελίνη

 

 

 

10.8. «Ευ Αγωνίζεσθαι»: Από τη θεωρία στην πράξη.

1097

Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα